druki, akty prawne

 

 

  • WNIOSKI

Wniosek o wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym
pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia obiektu handlowego
pobierz

 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia w wysokości:

a)      50,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b)      100,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c)      200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

  

Opłatę  za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego należy uiścić na konto:

 

Starostwo Powiatowe w Śremie

ul. Mickiewicza 17

63-100 Śrem

25 1020 4027 0000 1902 1393 2522 w PKO BP S.A.

pobierz

 

  • STAWKI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

Uchwała Nr XXXVII/257/13 Rady Powiatu w Śremie
z dnia 28 sierpnia 2013

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Śremskiego, na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - tekst jednolity.
pobierz dokument PDF

 

  • AKTY PRAWNE

 

USTAWA Z DNIA 21 MARCA 1985R.

O DROGACH PUBLICZNYCH

(Dz. U. z 2016 poz. 1440)
pobierz: dokument PDF

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
(Dz. U. 2016 poz. 1264)
pobierz:  dokument PDF

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016 poz. 124)
pobierz:, dokument PDF

 

Paulina Barcz
Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie, ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: (0 61) 28 29 864, fax: (0 61) 28 29 862, email: biuro@pzd-srem.pl, http://www.pzd-srem.pl
NIP: 785-16-11-316, Regon: 639645914
Nr konta: SBL w Śremie im. Ks. P. Wawrzyniaka 85-9084-0003-0000-3722-2000-0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI